اقدامات انجام شده در راستای ثبت در فهرست میراث جهانی


  1. بخشی از بافت تاریخی بندر کنگ با مساحتی بالغ بر 58 هکتار که تقریباً یک دوازدهم از مساحت کل شهر بندر کنگ را شامل می‌شود، به شماره‌ی 6530 در تاریخ 1381/07/07 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.
  2. بازدید توسط نماینده‌ی سازمان یونسکو، سرکار خانم لاروش در آذرماه 1395 از بافت تاریخی بندر کنگ و موافقت ایشان جهت تهیه‌ی پرونده‌ی ثبت این بافت در میراث جهانی به عنوان سالم‌ترین و وسیع‌ترین بافت حاشیه‌ی شمالی خلیج فارس
  3. ثبت بندر کنگ به عنوان پایگاه جهانی دریانوردی و دانش لنج‌سازی در سال 1395
  4. انتخاب بندر کنگ به عنوان پایگاه بافت تاریخی در فروردین 1395
  5. تصویب تهیه‌ی طرح ویژه برای بندر کنگ در ادیبهشت ماه 1396